Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Hautauspalvelu Tero Teuho Oy
Valkamakatu 4, 38200 Sastamala

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tero Teuho, 040 764 4678, tero.teuho@hautauspalveluteuho.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään asiakassuhteiden hoitamista ja palveluiden toimittamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

Rekisterin henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää rekisterinpitäjän asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat mm. nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakastietoja voidaan luovuttaa nimetyille yhteistyökumppaneille, jotka liittyvät asiakkaan tilaamaan palvelukokonaisuuteen: seurakunta, hautakiviliike, pitopalvelu, kukkakauppa ja sanomalehti

Tietojen siirto EEA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EEA-alueen ulkopuolelle

Ota yhteyttä: